Projekat “Vještine za naše doba”, najobimniji je projekat koji je realizovalo NVU Naše doba u deset godina postojanja.
Sastavni djelovi projekta su radionice za jačanje emocionalnih, socijalnih i kognitivnih sposobnosti starijih ljudi, što pomaže očuvanju njihovog mentalnog zdravlja. Učesnici radionica bili su članovi Našeg doba, mjesnih udruženja penzionera Podgorice i Uduženja vojnih penzionera. Voditelji su bili stručnjaci koji rade na programima Centra za stručno obrazovanje. Radionice su održane u Podgorici.
Poseban segment projekta bili su okrugli stolovi  na temu “Značaj aktivnog starenja – mogućnosti i perspektive u Crnoj Gori” održani  u Podgorici, Tivtu i Bijelom Polju sa ciljem da podstaknu donosioce oduka i organizatore edukativnih aktivnosti u lokalnim zajednicama da ponude programe za starije ljude.
U okviru projekta takođe je štampan letak “Aktivno starenje od mladosti do duboke starosti”, u kojem su navedena prava starijih i savjeti za zdravo starenje, sa porukom svim generacijama da vode brigu o tome kako će dočekati starost.
Aktivnosti u sklopu projekta:
Okrugli sto u Podgorici – sa predstavnicima nadležnih ministarstava i ustanova i predstavnicima penzionera iz Podgorice (22.12.2022.)
Radionica “Učenje u starijem dobu – mogućnosti i dobiti” (18.1.2023.)
Radionica “Stereotipi i predrasude prema starijim osobama” (1.2.2023.)
Radionica “Stres i prevazilaženje stresnih situacija” (15.2.2023.)
Radionica ”Primjena osnovnih digitalnih alata u svakodnevnim situacijama” četvorodnevna (1-2, 6-7.3. 2023.)
Okrugli sto u Tivtu – za primorske opštine sa predstavnicima nadležnih sekretarijata za obrazovanje i socijalno staranje, predstavnicima opštinskih udruženja penzionera, opštinskih organizacija Crvenog krsta i nevladinih organizacija (24.3. 2023.)
Radionica “Kako razlikovati provjerenu od neprovjerene informacije” – dvodnevna (5-6. 4. 2023.)
Radionica “Stilovi komunikacije i porodični odnosi” (3. 5. 2023.)
Radionica “Integritet i samopouzdanje u starijem dobu” (31.5. 2023.)
Okrugli sto u Bijelom Polju – za opštine na sjeveru sa  predstavnicima opštinskih udruženja penzionera,Doma starih u Bijelom Polju, opštinske organizacije Crvenog krsta i nevladinih organizacija (7.6. 2023.)
Završna prezentacija projekta – prezentacija rezultata ( 20.6. 2023.)

Kao partneri, u realizaciji projekta učestvovali su JU Centar za stručno obrazovanje i Sekretarijat za socijalno staranje Glavnog grada.
Projekat je jedan od deset odobrenih u Crnoj Gori u sklopu regionalnog projekta za NVO-e ”Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID 19 i budućih katastrofa” (Albanija , Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija i Kosovo). Donatori su Evropska unija, Austrijska razvojna agencija, Austrijski Crveni krst, Crveni krst Srbije i Crveni krst Crne Gore.