Uspješna komunikacija je vještina koju možemo da unaprijedimo. Tome je bila posvećena radionica Stilovi komunikacija i porodični odnosi održana 3.maja 2023. u okviru projekta “Vještine za naše doba”.
Andragog Ljiljana Garić iz Centra za stručno obrazovanje upoznala je učesnike radionice sa stilovima komunikacije i načinom za efikasnu komunikaciju sa članovima porodice i uopšte sa okruženjem. Efikasna komunikacija je asertivna – izražavanje svojih osjećaja i stavova ne povređujući drugu stranu. U takvoj komunikaciji moguće je razumjeti drugoga, prihvatiti tuđe mišljenje, prevazići neslaganje i konflikte.
Ova saznanja su posebno važna za starije ljude, koji se često uzdržavaju da iskažu svoje potrebe, stavove i osjećanja, jer će moći da ih primijene u svakodnevnom životu.
Projekat realizujemo zahvaljujući podršci Crvenog krsta i evropskih fondova u okviru regionalnog programa ”Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID 19 i budućih katastrofa”.