Portal Disability info daje uputstva za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje porodice (MOP), na ličnu invalidninu i na njegu i pomoć.
U okviru projekta ICT u službi ostvarivanja prava osoba s invaliditetom Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), uz podršku Telenor fondacije, objavilo je smjernice i objašnjenja procedura za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne zaštite uključujući drugostepeni upravni postupak i upravni spor. UMHCG priprema ovakva uputstva na portalu i za oblasti zdravstvene zaštite, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom, što će koristiti i dugim građanima.
Na potrebu za ovim informacijama ukazuje iskustvo besplatnog Pravnog savjetovališta UMHCG-a kojem se obraćaju osobe s invaliditetom i njihove porodice.
Opširnije na linku Disability info