Penzioneri u Crnoj Gori i ove godine imaju mogućnost da ljetuju uz povoljnosti u plaćanju.  Savez udruženja penzionera Crne Gore organizuje odmor za članove u svojim odmaralištima u Ulcinju i Žabljaku. Takođe je, u saradnji sa lječilištima, omogućio povoljnosti za odmor i rehabilitaciju penzionera i u drugim mjestima.

Odmarališta u Ulcinju i Žabljaku imaju sedmodnevne smjene – u Ulcinju do 5. decembra, a na Žabljaku do 3. oktobra i to u dva objekta – u Odmaralištu i u hotelu Gorske oči. Gosti kojima je penzija niža od 300 eura plaćaju u odmaralištima 5 eura dnevno, a oni sa višom penzijom 10 eura dnevno. U hotelu Gorske oči na Žabljaku cijena je 7,5 eura po danu, odnosno 15 eura za one sa penzijom višom od 300 eura. Ovaj trošak penzioneri otplaćuju u sedam jednakih rata. Aranžman je rezultat saradnje Ministarstva finansija, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Fonda PIO i Saveza udruženja penzionera Crne Gore. Zainteresovani članovi Udruženja prijavljuju se preko svojih lokalnih udruženja.

 

16 07 10 Igalo I faza

 

Institut Simo Milošević u Igalu nudi penzionerima i njihovim porodicama više paketa koji obuhvataju puni pansion, ljekarski pregled pri dolasku i odlasku i razne vrste terapije. Cijene su, zavisno od paketa, od 24 eura do 55 eura po danu za desetodnevni aranžman u periodu od 11. septembra do 21. oktobra, ali i prije tog vremena ako bude slobodnih mjesta. Plaćanje je odloženo – u deset jednakih mjesečnih rata. Prijave se upućuju direktno Institutu.

 

16 07 10 Meljine

 

U Bolnici Meljine za penzionere i članove njihovih porodica u sezoni, do kraja avgusta, važe cijene od 23 eura (polupansion u dvokrevetnoj sobi) do 31 euro (puni pansion u jednokrevetnoj sobi). U postsezoni, od 1. septembra do 31. decembra cijene su između 22 eura (polupansion u dvokrevetnoj sobi) i 30 eura (puni pansion u jednokrevetnoj sobi). Cijena uključuje i ljekarski pregled pri dolasku i odlasku i dvije fizikalne procedure. Za ove goste Bolnica nudi i dodatne vrste terapije i medicinske usluge po povlašćenoj cijeni.
Za desetodnevni boravak plaćanje je odloženo – u deset jednakih mjesečnih rata. Prijave se upućuju direktno Bolnici.

Slične usluge za penzionere iz Crne Gore i njihove porodice nudi i Rehabilitacioni centar Vilina vlas u Višegradu. Do kraja septembra puni pansion u dvokrevetnoj sobi košta 27 eura, a od oktobra do kraja aprila sljedeće godine 23 eura. Plaćanje je odloženo – u šest jednakih mjesečnih rata.

Povoljnosti u plaćanju penzionerima nudi i Etno selo u Plavu. Ako u određenom periodu ima slobodnih mjesta, o popustu u cijeni i o otplati na rate  zainteresovani mogu da se dogovore sa upravom Etno sela.

 

Foto: www.igalospa.com

www.bolnica-meljine.me