Na okruglom stolu Značaj aktivnog starenja – mogućnosti i perspektive u Crnoj Gori, održanom u Tivtu 24. marta 2023, govorile su, među ostalima, naše članice Vesna Lakuš i Vesna Ratković. Djelovi njihovih izlaganja objavljeni su u Budvanskoj hronici na Radiju Budva 4. i 7. aprila 2023. godine.


Vesna Lakuš govorila je o dosadašnjim aktivnostima i projektima koje je reallizovalo NVU Naše Doba i o aktuelnom projektu Vještine za naše doba, u okviru kojeg se i održavaju okrugli stolovi u tri regije Crne Gore.


Vesna Ratković je predstavila primjere dobre prakse za aktivno starenje iz Slovenije i Srbije, sa kojima se upoznala kada je sa delegacijom Crvenog krsta Crne Gore posjetila manifestacije i klubove starijih .