Učesnici projekta ”Vještine za naše doba” koriste pametni telefon, neki i računar, ali ne koriste i aplikacije koje mogu biti vrlo korisne u svakodnevnom životu. Na radionici ”Primjena osnovnih digitalnih alata u svakodnevnim situacijama” u dogovoru sa instruktorkama Valentinom Radulović i Jasnom Pejović odredili su što im je najpotrebnije i u četiri dana naučili da koriste pretraživač, Youtube, elektronske servise, elektronsku poštu. Onim iskusnijima novi detalji proširili su znanje o elektronskoj komunikaciji.
Radionica je održana u učionici Digital Bee 1. i 2. te 6.i 7. marta.
Ovaj projekat realizuju u partnerstvu NVU Naše doba i JU Centar za stručno obrazovanje, zahvaljujući podršci Crvenog krsta i evropskih fondova u okviru regionalnog programa ”Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID 19 i budućih katastrofa”.

 

Uvod u radionicu – slijeva: instruktorka Valentina Radulović, Ljiljana Garić (Centar za stručno obrazovanje), Jasna Pejović instruktorka