U okviru projkta “Vještine za naše doba” štampali smo letak sa savjetima i porukom svim generacijama da aktivno starenje počinje u mladosti.

Projekat je jedan od deset odobrenih u Crnoj Gori u sklopu regionalnog projekta za NVO-e ”Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID 19 i budućih katastrofa” (Albanija , Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija i Kosovo). Donatori su Evropska unija, Austrijska razvojna agencija, Austrijski Crveni krst, Crveni krst Srbije i Crveni krst Crne Gore.