Publikacija je nastala kao rezultat rada na projektu Zlatno doba života realizovanom u saradnji partnera i saradnika u pet lokalnih zajednica u Srbiji. Razlog objavljivanja knjige je pokušaj da se sistematizuju i prikažu primjeri dobre prakse koji na različite načine predstavljaju promociju aktivnog starenja, međugeneracijske saradnje i pozitivnu sliku starosti i starenja.

Opširnije na linku Zlatno doba – primjeri dobre prakse