Evropski Ekonomsko-socijalni komitet donio je mišljenje o potrebi da se stariji građani uključe u digitalno društvo.
Četvrtinu stanovništva EU čine ljudi stariji od pedeset godina. Preporuka je da oni što prije treba da postanu e-građani (e-seniori), time i aktivni učesnici ekonomskog razvoja.

Dokument na linku: Europski-gospodarski-i-socijalni-odbor