16 06 20 PLJ

Ministar rada i socijalnog staranja Boris Marić i predsjednik Opštine Pljevlja Mirko Đačić postavili su 20. juna kamen temeljac za izgradnju Doma za starije u Pljevljima.
U Domu će biti mjesta za 68 korisnika. Ukupna vrijednost projekta je 2,62 miliona eura, od čega je 2,08 miliona eura donacija Razvojne banke Savjeta Evrope. Lokalna uprava ustupila je lokaciju i pobrinuće se za komunalno opremanje objekta.

Opširnije na portalu  PVportal.me