Vlada Crne Gore u procesu preduzimanja neophodnih aktivnosti na poboljšanju socijalno-ekonomskog položaja građana, posebno lica koja imaju potrebu za uslugama i podrškom u oblasti socijalne i dječje zaštite, je usvojila  nove Strategije razvoja socijalne i dječje zašitite, za period 2013-2017. godine.

Opširnije na linku: Strategija sistema socijalne i dječje zaštite 2013-2017