Publikacija je namijenjena  starijim osobama kako bi lakše prepoznali razne oblike zlostavljanja i zanemarivanja kojima mogu biti izloženi, te blagovremeno potražili odgovarajuću podršku i zaštitu. U Publikaciji su data uputstva o načinu djelovanja u slučajevima nasilja, navedeni su osnovni podaci o pružaocima pomoći, zakonskoj regulativi koja se odnosi na ovu oblast te kao takva korisan je izvor informacija kako pojedincima tako i profesionalcima u sistemu socijalne i zdravstvene zaštite.

Opširnije na linku: Rušenje tabua – Nasilje nad starim osobama: prepoznavanje i djelovanje