Projekat “Život i u domu” je realizovan uz pomoć donacija iz fondova EU, uz podršku Mreže IRIS – Programa za unapređenje socijalnih usluga u Jugoistočnoj Evropi kroz osnaživanje regionalnih i nacionalnih mreža civilnog društva.
U okviru projekta realizovane su sljedeće aktivnosti:

  • Posjete ustanovama za stare i istraživanje
  •  Sprovedene su ankete i grupni intervjui u Domu u Risnu  i Domu u Bijelom Polju  o uslovima života u domu (prednosti i nedostaci)
  •  O stvaranju realne slike života u domu (predrasude i razbijanje predrasuda)
  •  O optimalnim načinima stanovanja i brige za starije

 

Za više informacija o  nalazima i preporukama  projekta “Život i u domu” posjetite sljedeći link: Život i u domu/ Istraživanje

 

 

Risan Slika3628

Posjeta Domu u Risnu 11.9.2014.

 

 

Posjeta Domu u Bijelom Polju 17.9.2014.

 

 

Okrugli sto „Socijalne usluge za starije u Crnoj Gori – stanovanje“

Učesnici su bili predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, domova za stare i organizacija civilnog društva. Na temelju istraživanja u domovima za stare koji djeluju u sistemu socijalne zaštite u Crnoj Gori, definisali smo probleme i donijeli Preporuke za poboljšanje života starih u domovima sa primjerima dobre prakse. Na okruglom stolu predstavljeno je Istraživanje i dopunjene Preporuke, te su one  upućene rukovodiocima pomenutih institucija za smještaj starih.

 

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Okrugli sto 28.10.2014.

 

 

Izvještaj PR centra

Preporuke za domove

Prezentacija

Letak sa porukom Gradimo svijet i po mjeri starih

 

Iskoristili smo priliku da povodom 1. oktobra Međunarodnog dana starijih osoba, skrenemo pažnju javnosti na  potrebe i mogućnosti starijih građana i ukažemo na to da oni predstavljaju resurs u društvu. Letak je distribuiran u Podgorici, Nikšiću, Risnu i Bijelom Polju. Podijeljen je takođe na predavanju članice Anđe Backović Stariji – problem i/ili resurs? (Centar za mlade – Proactive „Mentalno zdravlje u zajednici“) 2.10.2014, na Okruglom stolu u okviru našeg projekta 28.10.2014, na konferenciji Supporting Social Investment the Enlargement Perspective u Evropskom parlamemtu Briselu, 6.11.2014.

Članovi sa lecima

Članovi sa lecima

Letak

Emisija na Radiju Crne Gore

Povodom Međunarodnog dana starijih osoba na Radiju Crne Gore, u emisiji “Mozaik”, gostovali su Goran Kuševija direktor Direktorata za socijalno staranja i dječiju zaštitu; Zoran Vukićević, direktor Doma starih “Grabovac”; Admir Mustajbašić, direktor Doma starih “Bijelo Polje”; Ivan Mitrović, direktor Centra za socijalni rad Nikšić; Vesna Lakuš, predstavnik NVO “Naše doba”. Teme su bile: uslovi u domovima za stare, druge usluge socijalne zaštite u Crnoj Gori, razbijanje predrasuda o domovima za stare i projekat “Život i u domu”.

radio

RTCG emisija “Mozaik” 1.10.2014.

RTCG, emisija Mozaik 1.10.2014.

(http://www.mrs.gov.me/vijesti/142137/Radio-Crne-Gore-emisija-Mozaik-posvecena-Medjunarodnom-danu-starih-lica.html# )

Gostovanje u programu nezavisne TV Vijesti Jutarnji program

Predstavnica naše organizacije Vesna Lakuš je govorila o Danu starih, projektu „Život i u domu”, o letku koji smo dijelili toga dana i o Global AgeWatch Index, koji je tog dana objavljen.

Projekat „Život i u domu”

Projekat  ״Život i u domu״  predstavila je članica Vesna Lakuš u Evropskom parlamentu u Briselu na konferenciji  IRIS – Solidar: Supporting Social Investment; the Enlargement Perspective, održanoj 6. novembra 2014 godine.

http://www.solidar.org/Together-for-Social-Europe,1615.htm