U partnerstvu sa Crvenim krstom Crne Gore NVU Naše doba pokrenulo je u oktobru 2019. Klub za starije u kojem su realizovane edukativne, rekreativne, zabavne i humanitarne akcije koje promovišu zdravo starenje i ukazuju na stariju generaciju kao resurs u društvu. Jednom sedmično na tematskim radionicama/predavanjima, pored članova Našeg doba, učestvovali su i drugi građani – ukupno dvadesetak ljudi.

Zbog mjera zaštite od širenja korona virus, koje su uvedene u martu 2020. godine Klub je obustavio aktivnosti.