Nakon izbora 11 najboljih projekata prijavljenih na konkurs „Za svako dobro” i njihove prezentacije, Crnogorski Telekom odabrao je njih šest kojima omogućava realizaciju – među njima projekat Website star (NVU „Naše doba”).

proj 4 Sajt proglasenje 4905

Proglašenje prihvaćenih projekata 13.11.2015.

(https://www.facebook.com/Telekom/?fref=ts)

Projekat je korak ka intenzivnijem uključivanju starije popuacije u digitalno društvo i doprinosi njenom kvalitetnijem i sadržajnijem životu. Sajt treba da poveća informisanost ove društverne grupe, ali i opšte crnogorske javnosti o pitanjima starije generacije.

U okviru projekta predviđene su sljedeće aktivnosti:

  • Kurs za kompjutersko opismenjavanje – Obuka je realizovana za osam članica  „Našeg doba”  po programu za odrasle.  Ovaj segment projekta doprinos je  Uprave za kadrove Crne Gore bez naknade.
proj 4 sajt kurs 106

Grupa polaznica kursa 23.12.2015.

  • Osposobljavanje uredničkog tima za koncipiranje web-stranice i oblikovanje sadržaja – Urednički tim čine članice „Našeg doba”. One, uz pomoć stručnjaka, definišu uputstva za web-dizajnera koji će kreirati sajt, planiraju pripremu materijala za objavljivanje i pripremaju  početni sadržaj. Ovaj segment projekta doprinos je  NVO Digitalizuj.me bez naknade.
  • Priprema sadržaja, objavljivanje i održavanje sajta godinu dana – Urednički tim prikuplja i priprema sadržaje za objavljivanje, svi članovi pripremaju i dostavljaju materijal za objavljivanje. Prostor za sastajanje uredničkog tima i članova koji pripremaju  material za objavljivanje obezbjeđuje NVO Zdrava dona Montenegrina bez naknade.

    20160118_kurs 8

    Polaznice kursa sa predavačem Miroljubom Pavličićem 18.1.2016.