NVU „Naše doba” od 2013. godine uspješno sarađuje sa Crvenim krstom Podgorice. Saradnja je uspostavljena u sklopu aktivnosti koje Crveni Krst realizuje kroz program Briga za stare.  Naš doprinos u ovoj aktivnosti jeste volonterski angažman članica organizacije koje obilaze korisnice programa koje žive same, pomažu im u ostvarivanju njihovih prava i u nekim nabavkama, a ponekad vrijeme provedu u lijepom druženju.

druženje jun 2014

Druženje jun 2014.