Članice NVU Naše doba ove godine vikend najčešće započinju u Mediteranskom vrtu na Gorici. Prvo su čistile teren, a sada održavaju baštu i sade novo bilje – na zapadnoj padini mediteransko, a na istočnoj autohtono bilje sa Gorice. Tako će tu biti inkubator za zaboravljene vrste, na primjer, hrast trojanac i medunac. Naime, biljne vrste kojima je Gorica pošumljavana potisnule su one prvobitne. Vidljiva je razlika između ovog, uređenog dijela Gorice i ostalih površina park-šume pa bašta izaziva radoznalost prolaznika.

Početkom oktobra Udruženje ljubitelja Gorice i Prirode, Glavni grad, Ministarstvo nauke i Prirodno matematički fakultet svečano su otvorili novi sadržaj u gradu “Mediteranski vrt – zelenu učionicu“. Tada je naglašeno da je to plod saradnje Glavnog grada i nevladinog sektora, da ima sanacioni, reciklažni i edukativni karakter i da je važno što Gorici vraća botanički/biološki indentitet i oduzeti biodiverzitet. Stoga će, najavljeno je, ovaj vrt naći mjesto na turističkoj mapi Grada. Na svečanosti je posebno emotivno, isprekidanim glasom govorila botaničarka profesorica Danijela Stešević. Njeno djetinstvo vezano je za Goricu, stručno usavršavanje takođe, i evo došlo je vrijeme da kroz ovaj projekat spašava tu istu Goricu. Ona je jedan od idejnih pokretača projekta, pa je znanje i rad “rodilo” stanište za 700 sadnica do sada posađenih u vrtu. Prilikom otvaranja Mediteranskog vrta organizacije zaslužne za realizaciju projekta dobile su zahvalnice, među njima i Naše doba.
Nedavno pročitah da njegovanje biljaka jača imunitet i da pola sata dnevnog druženja sa biljkama smanjuje stres, aktivira mišiće, opušta mozak i sprečava napade aksioznosti. To se pokazalo tačnim, jer kad pogledate naše fotografije sa akcija, zapazićete ozarena i nasmijana lica, medju kojima sam i ja.
Autor: Milena Andrijašević

20181010_123132

grupa