“Kako organizacije civilnog društva u Srbiji doprinose razvoju vaninstitucionalne zaštite starijih”

Ovaj priručnik predstavlja jedan od rezultata aktivnosti iz Programa Kontakt organizacije civilnog društva u procesu implementacije Strategije za smanjenje siromaštva (SSS). Ovaj Program je uspostavljen u junu 2007. godine, od strane Tima za implementaciju SSS. Cilj Programa je da podstakne i promoviše uključivanje civilnog društva u proces primjene SSS, na nacionalnom i lokalnom nivou i izgradnju partnerskih odnosa između vladinog i nevladinog sektora, kako u procesu primjene SSS tako i šireg procesa reformi. Na konkursu je izabrano sedam organizacija civilnog društva (OCD) za sedam osjetljivih grupa (Romi, osobe sa invaliditetom, žene, djeca, stari, izbjegla i raseljena lica i mladi) u svojstvu Kontakt organizacija civilnog društva (KOCD) i jedna OCD u svojstvu Jedinice za upravljanje Programom (JUP). Za pitanja osjetljive grupe stari izabrana je OCD „Snaga prijateljstva“ – Amity iz Beograda.

Opširnije na linku:  Vaninstitucionalna zaštita starijih – Primjeri dobre prakse