Povodom 1. oktobra Međunarodnog dana starijih Crveni krst Crne Gore, koji kontinuirano sprovodi programe usmjerene na poboljšanje položaja starijih lica, uputio je čestitku svim starijim oosobama i podsjetio na svoje aktivnosti na tom polju:

• U okviru programa Pomoć u kući, koji implementiramo u saradnji sa Ministarstvom finansija i socijalnog staranja, 90 geronto-domaćica pruža usluge za 873 korisnika u 14 opština,

• Tokom ove godine kroz 3 obuke za nezaposlene žene, obučeno je 50 novih geronto-domaćica,

• U pet opština: Bijelo Polje (069 194 461), Budva (069 194 474), Podgorica (069 194 471) , Nikšić (069 194 473) i Pljevlja (069 194 460) stariji i osobe sa invaliditetom mogu pozvati call centar za psiho-socijalnu podršku,

• U pet opština aktivno rade klubovi za starije,

• Podjela humanitarne pomoći.

Brinite o starijima!