Osjetljiva tema u društvu – nasilje specifičan je problem za starije ljude.
Nasilje nad starijima je često skriveno i teško ga je ispitati.
Na radionici u Centru za aktivno starenje 17. novembra 2023.bilo je riječi o vrstama nasilja i mogućnostima da se ono prijavi. O tome je govorila članica Našeg doba Prof. dr Vesna Ratković, profesorica na Pravnom fakultetu Univerziteta Mediteran.