Ponedjeljak, dan za rekreaciju u Centru za aktivno starenje, 20. novembra 2023. posvetili smo prirodi.
Pridružili smo se ekološkoj akciji Drvo prijateljstva, koju vodi Organizacija KOD u saradnji sa “Zelenilom“. Na brdu Mala Gorica (Lješkopoljska Gorica) zasađeno je 57 sadnica, pored onih zasađenih u septembru, to je začetak nove park šume u Podgorici.
Drvo prijateljstva je regionalna inicijativa koja podstiče građane i institucije da zajednički brinu o okolišu u onečišćenoj gradskoj sredini. Istovremeno drveće sade i u Zenici, Sarajevu, Tirani, Peći, Skoplju, Beogradu i Boru.