NVU Naše doba sa partnerskim ustanovama JU Centar za stručno obrazovanje i Sekretarijatom za socijalno staranje Glavnog grada, uz podršku Privredne komore Crne Gore, organizovalo je 22. decembra 2022. godine okrugli sto Značaj aktivnog starenja – mogućnosti i perspektive u Crnoj Gori.
Učesnici su ukazali na potrebu da se starijima ponude različite edukativne aktivnosti u cilju unapređenja kvaliteta njihovog života i aktivnog, zdravog starenja.
Okrugli sto je prvi segment projekta “Vještine za naše doba”. Projekat uključuje i radionice koje će polaznicima pomoći da se uspješnije suočavaju sa kriznim životnim situacijama i čuvaju mentalno zdravlje.