Ministarstvo rada i socijalnog staranja donijelo je Odluku o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti pomoć starijim licima u 2022. godini.
Na javni konkurs “Podrška starijim licima za život u zajednici” odazvalo se 28 nevladinih organizacija. Za osam najbolje ocijenjenih projekata opredijeljeno je ukupno 200.000 eur.
Predviđeno je da NVU Naše doba sarađuje sa ADP ZID u realizaciji njihovog projekta “Uspostavljanje i licenciranje servisa za samostalan i kvalitetan život starijih lica”.