Povodom Dana starijih 1. oktobra 2020. u emisiji Mozaik Radija Crne Gore vodio se razgovor o položaju starijih u Crnoj Gori i o tome kako se oni snalaze u složenim okolnostima zbog epidemije Covid-19.

Učestvovale su Jelena Šofranac iz Crvenog krst Crne Gore, Dragana Pešić iz Centra za socijalni rad u Podgorici, Marijana Smolović pomoćnica direktora Doma starih u Bijelom Polju i Vesna Lakuš iz NVU Naše doba.
Naglašeno je da su oni koji pružaju usluge starijima sve aktivnosti prilagodili tako da ih zaštite od mogućnosti zaraze, a sami stariji, kao ugrožena grupacija, odgovorni su i brinu da se zaštite.

Obilježavajući Dan starijih  Crveni krst Crne Gore je od 1. do 7.oktobra svaki dan na svojoj  Facebook strani https://www.facebook.com/CrvenikrstCG/   objavljivao  priloge sa praktičnim porukama  za starije ljude. Tako je 6. oktobra objavljeno i  video–uputstvo Kako koristiti eZdravlje i dobiti PIN, koji je NVU Naše doba uradilo u sklopu projekta  „Učimo od mladih”.