Mjere zaštite od epidemije ograničile su aktivnosti NVU Naše doba, ali nas i podstakle da koristimo nove mogućnosti. Zato smo starijima –
obično bolesnijima, a u ovim okolnostima i posebno ugroženima – namijenili uputstva za korišćenje servisa eZdravlje. Uputstva će biti korisna i mlađima, i kad prođe epidemija.
Ovo je još jedan naš korak u nastojanjima da stariju generaciju podstaknemo da se uključi u informatičko društvo.

Video prezentacija je dio projekta “Učimo od mladih” koji je podržao Fond za aktivno građanstvo (fAKT)

Uputstva o korišćenju servisa možete pogledati na sljedećim video prezentacijama.

1.  Kako koristiti servis eZdravlje i dobiti PIN

 

2.  Kako zakazati pregled i naručiti redovne ljekove