Na mejl našeg udruženja 26. aprila stiglo je pismo g-dina Branka Perovića. Pismo prenosimo integralno.

Ja sam Branko Perović penzionisani pomorac iz Kotora. Veoma mi se sviđa vaš sajt.

Imam specijalni dodatak lista Vijesti od 3. aprila 2020. Sa zadovoljstvom sam pročitao tekst na str. br.22 I stariji se rado pridružuju digitalnom društvu. Mislim  da nam je nova IT tehnologija donijela veliki benefit, da mi stariji koji nemamo više polet i kondiciju mladih možemo digitalno online razmjenjujemo informacije i ideje, da se družimo, povezujemo i zajednički borimo za prava naše generacije. Mislim da bi svi penzioneri trebali koristiti web sajt eZdravlje. Naravno ukoliko imaju mogućnosti – računar i internet.

Apelujem  da pišete na vašem sajtu o predloženom zakonu o alterativnom rješavanju sporova uz pomoć medijatora bez odlaska na sud – tekst u Pobjedi od 22. novembra 2019. Brzi i jeftiniji pristup pravdi. To je ono čemu posle zdravlja najviše težimo. Ukoliko ovaj zakon zaživi kakav je u predlogu imat ćemo jedan moćni instrument da se efikasnije  borimo za ostvarivanje naših  nespornih prava, do kojih je sada složit će te se veoma dug i skup put. Jer kada je neko naše pravo ugroženo mi penzioneri u ovim godinama nemamo ni zdravlja ni novca da se šetamo po sudovima. Za nas je mnogo bolja opcija šetnja po Gorici ili Ivanovim Koritima.
Potpuno se slažem sa poštovanom gđom Vesnom Lakuš da je sigurnije zakazati  pregled ako pozovete sestru da zakažete ljekarski pregled, ali  generalno  sajt eZdravlje je dobar. Ja sam ga koristio da bih pregledao svoj recept za ljekove i sve je bilo u redu. Jutros sam iz svog stana sa svog računara zakazao pregled kod mog izabranog ljekara u Domu zdravlja u Kotoru. I dobio potvrdu “uspješno ste zakazali pregled za 5. maj 2020. u 14:00”
Nema  sumnje mnogo lakše nego satima čekati u dugim redovima.

Poštovani kolege penzioneri mislim da treba baš mi penzioneri najviše da koristimo ove sajtove, jer više nijesmo u kondiciji takvoj da nam se lako šetat od šaltera do šaltera.
Drage kolege,

Srdačno Vas  pozdravljam i družimo se online i borimo se za naša prava.