Uvodna tema petog broja Biltena TASIOP jeste nasilje nad starijim ženama u porodici – kako ga prepoznati i šta uraditi. Predstavljen je projekat “Rušenje tabua“ sproveden u Austriji koji se time bavio. O tome piše i Dr Vesna Ratković, članica Našeg doba u prilogu “Istanbulska” konvencija – prevencija i zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici koje često pogađa i starije osobe.
U ovom broju date su preporuke za očuvanje dobrog mentalnog zdravlja starijih osoba. Preporuke su namijenjene samim starijim ljudima ali i članovima njihovih porodica i njegovateljima.
Kao i u ranijim brojevima predstavljeni su primjeri aktivnosti organizacija – partnera iz svih zemalja koje učestvuju u regionalnom projektu Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba.

bilten – 5