U nastavku realizacije regionalnog projekta Inicijativa za socijalno uključivanje starijih predstavnici Crvenog krsta Crne Gore, Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu i NVO Naše doba, zajedno sa delegacijama iz Albanije, BiH, Makedonije i Srbije bili su učesnici brojnih aktivnosti koje su povodom 1. oktobra dana starijih organizovane u Ljubljani i Žalecu, kod Celja.
Oni su kao predstavnici organizacija-članica mreže bili gosti na otvaranju 16. Festivala za treće životno doba, koji je održan od 28. do 30. septembra 2016. u Ljubljani u Cankarjevom domu. Na otvaranju Festivala, pored ostalih, govorila je i ministarka rada, socijalnog staranja i jednakih mogućnosti dr Anja Kopač Mrak, posebno ističući problem “demografskog starenja” u Sloveniji i potrebu međugeneracijske saradnje i solidarnosti. Na otvaranju festivala učestvovali su brojni predstavnici mlađih i starijih generacija, a u Cankarjevom domu su sva tri dana na izložbenom prostoru predstavnici brojnih ministarstava, javnih ustanova, privatnih firmi i civilnog sektora posjetioce obavještavali o dostupnim uslugama, pogodnostima, mogućnostima za uključivanje starijih u društvene tokove i o brojnim mogućnostima za unapređenje njihovog života.
Učesnici projekta Inicijativa za socijalno uključivanje starijih održali su okrugli sto gdje su bili predstavljeni glavni ciljevi Strategije aktivnoga starenja. U Sloveniji se sada za socijalnu zaštitu iz državnog budžeta izdvaja 19%, a naglašeno je da je potrebno povećati davanja na 25% BDP u narednih trideset godina.
Predstavnici regionalne mreže su predstavili slovenačkim kolegama glavna pitanja koja se tiču demografske, legislativne i organizacione situacije vezano za uključivanje starijih u društvene tokove, kao i primjere dobre prakse u svakoj od država iz regiona. Stanje u Crnoj Gori predstavila je Jelena Šofranac iz Crvenog krsta Crne Gore, posebno ističući nepovoljne demografske trendove (18,3% starijih od 65 godina i 2,3% starijih od 85 godina), kao i potrebu ukupnog prilagođavanja društva potrebama starijih osoba, koje će ubuduće činiti još značajniji dio našega društva. Ukazala je na potrebu efikasnijeg sprovođenja planiranog, čemu bi trebalo da doprinese i ovaj regionalni projekat, posebno u sprovođenju “dobre prakse” i međugeneracijske saradnje.

16-10-zalec-mijese389_n
Predstavnici regionalne mreže posjetili su i Kuću međugeneracijske saradnje u Žalecu, kod Celja. Lokalna samouprava podržava međugeneracijsku saradnju, tako što je obezbijedila prostor, režije i troje zaposlenih koji organizuju i nadziru različite programe zasnovane na principu saradnje i međugeneracijske pomoći. Angažovani su i volonteri – penzioneri, ali i mlade osobe. Programi aktivnosti se planiraju na mjesečnom nivou i objavljuju na web-stranici Kuće, koja je otvorena od ponedeljka do petka od 9-18h. Neki od programa su: kuvanje (bio proizvodi, veganska kuhinja, prepoznavanje i korišćenje šumskih plodova, čajevi); engleske jezik; slikanje; korišćenje kompjutera; pomoć pri učenju; fiskultura; pisanje biografije (CV); upoznavanje sa okolnim krajevima i drugim krajevima Slovenije; pravna savjetovališta; savjetovališta psihologa u slučaju gubitka voljene osobe i dr.
Svi predstavnici regionalne mreže, po povratku u svoje države iniciraće pokretanje i sprovođenje sličnih aktivnosti koje bi doprinijele boljoj međugeneracijskoj saradnji, što je u Sloveniji prepoznato kao velika mogućnost za dobrobit svih u društvu.
Potpisivanjem Sporazuma o saradnji organizacije koje se bave pitanjem položaja starijih, među njima i Naše doba, formirale su mrežu i u Crnoj Gori. Time želimo ojačati kapacitete organizacija – članica mreže kako bi zajedno uticale na podizanje svijesti javnosti i na procese donošenja odluka koje se tiču starijih i njihove socijalne inkluzije.

Projekat se finansira iz fondova EU, uz podršku Austrijske agencije za razvoj i Austrijskog Crvenog krsta i biće realizovan u naredne tri godine.

Vesna Ratković

16-10-zalec-kolaci-0-3856_n

foto:

https://www.facebook.com/hisasadezidruzbe.zalec