NVU Naše doba sarađuje sa ADP ZID u realizaciji njihovog projekta “Centar za aktivno starenje”. Kako bi detaljnije definisali potrebe starijih i planirali odgovarajuće aktivnosti, iz ZID-a su pozvali na konsultacije članove Našeg doba i Udruženja penzionera. Ta grupa je na sastancima 13. i 14. marta izdvojila neke potrebe starijih u našem okruženju koje se mogu zadovoljiti kroz organizovane aktivnosti.
Plan je da međugeneracijske radionice budu neke od tih aktivnosti. Zato su u konsultacijama učestvovale i mlade volonterke ZID-a.
Takođe su stariji učesnici konsultacija napravili pregled sopstvenih znanja i vještina koje bi mogli podijeliti sa vršnjacima na budućim radionicama.