Naši članovi učestvovali su na manifestaciji Vježbanjem do zdravlja, održanoj 6. oktobra na terenima Sporskog centra Morača u okviru Evropske nedjelje sporta. Sportski savezi, klubovi i organizatori rekreativnog vježbanja predstavili su svoje aktivnosti. Među njima Crnogorski savez sportske rekreacije “Sport za sve” i Sportsko rekreativno društvo “M& M Iskra”. Pod vodstvom instruktorke Milanke Žarković iz “Iskre” imali smo vježbe korektivne gimnastike. Sa nama seniorima, vježbalo je i nekoliko djece.
Cilj manifestacije je podsticanje građana svih generacija na fizičku aktivnost i usvajanje zdravih stilova života.