Prema planu aktivnosti Centra za aktivno starenje u početnom periodu djelovanja, članovi Našeg doba osmisliće i realizovati radionice na teme za koje su kompetentni i koje mogu biti zanimljive korisnicima. Zamišljeno je da to budu međugeneracijske aktivnosti i da se odvijaju svake sedmice, petkom.
Prvu takvu radionicu održala je Đina Markuš 3.  novembra 2023. na temu “Mape uma”. Mapa uma je vizuelni prikaz nekog sadržaja koji olakšava pamćenje u učenje i svako je kreira na svoj način. Crtanje mape uma aktivira obje strane mozga i već u toj fazi počinje memorisanje odabranog sadržaja na pr. školske lekcije. Ovom prilikom polaznici radionice predstavili su priču o golubu pismonoši na mapama uma.