Crveni krst Crne Gore sprovodi istraživanje o položaju starijih ljudi u društvu i mogućoj diskriminaciji. Članovi NVU Naše doba učestvovali su 12. septembra 2022. kao fokus-grupa u sprovođenju istraživanja. Odgovarajući na pitanja psihološkinje Jelene Šofranac iznijeli su svoje viđenje problema koji pogađaju našu generaciju. Jelena je ovakve grupne intervjue imala i u drugim gradovima Crne Gore.
U sklopu istraživanja ispituju se i stavovi mlađih ljudi o starijima. Svi zainteresovani, stari između 18 i 64 godine, mogu da doprinesu istraživanju tako što će popuniniti upitnik  na linku https://bit.ly/3KKTSb0

U julu ove godine učestvovali smo u istraživanju „Depresivnost i kvalitet života u populaciji starijih tokom pandemije virusa COVID19“ tako što je 21 naš član učestvovao u pismenoj anketi. Rezultate ankete, provedene u sedam opština sa 600 ispitanika, obradila je Jelena Šofranac u svom magistarskom radu.