PODGORIČKI SAVEZ SPORT ZA SVE
O R G A N I Z U J E
“D A N E  R E K R E A C I J E 2 0 1 7”

Datum održavanja: 10-13. avgusta 2017.
Mjesto održavanja:
Konjic – rafting Neretvom
Sarajevo – Jahorina – Sportsko-rekreativni program
Program:
– 10.08.2017. (četvrtak) – 16:00 – Polazak za Sarajevo (ispred hotela Podgorica) – Smještaj učesnika u 1/2 i 1/3 sobama, hotel “Bistrica” – Večera i zabavno-muzički program
– 11.08.2017. (petak) – 07:00-09:00h – Doručak – 09:00 – Polazak za Konjic na rafting Neretvom – 11:00-16:00 – Rafting Neretvom (od Boračkog jezera do Konjica) – 17:00 – Povratak za Jahorinu – 19:00-21:00 – Večera i zabavno-muzički program
– 12.08.2017. (subota) – 07:00-09:00 – Doručak – 10:00-15:00 – Sportsko-rekreativne aktivnosti: – Pješačka tura stazama Jahorine, panoramsko razgledanje sa žičare, rekreativne discipline (mali fudbal, odbojka, pikado, bazen, teretana…). – 19:00-21:00 – Večera i zabavno-muzički program
– 13.08.2017. (neđelja) – 07:00-09:00 – Doručak – 10:00-14:00 – Polazak za Sarajevo, slobodne aktivnosti – 14:30 – Polazak za Podgoricu
ARANŽMAN: – Prevoz turističkim autobusom Podgorica-Jahorina-Podgorica – Smještaj u 1/2 i 1/3 sobama na bazi polupansiona – hotel “Bistrica” – Sportsko-rekreativni i zabavno-muzički program
Cijena aranžmana 145 eura po osobi.
Uplate na ž.r. Saveza – 550-2724-59
Informacije i prijave: Zoran Kažić – 067/132-662 zaključno sa 01.08.2017.