Nevladine organizacije okupljene u “Otvorenoj platformi” uputile su Ministarstvu za javnu upravu Inicijativu  o izradi izmjena i dopuna Zakona o nevladinim organzacijama u skladu sa potrebama tih organizacija.
U Inicijativi su predložene korekcije rješenja koja nudi postojeći Nacrt Zakona o nevladinim organizacijama. Aktivisti NV-sektora smatraju da bi tako korigovan zakon omogućio održiv razvoj civilnog sektora u Crnoj Gori i njegov doprinos razvoju i funkcionisanju zajednice.
NVU Naše doba podržava Inicijativu “Otvorene platforme”.