Publikacija “Uvod u starenje i ljudska prava starijih u Srbiji” nastala je kao dio projekta koji Crveni krst Srbije realizuje u saradnji sa HelpAge International-om iz Velike Britanije, u okviru projekta “Unapređenje ljudskih prava starijih u Srbiji” finansiranog od strane Evropske Unije. Publikacija je ujedno i dio dugogodišnje saradnje sa Povjerenicom za zaštitu ravnopravnosti prof. dr Nevenom Petrušić i predstavlja dio kontinuiranog zalaganja da se poboljša kvalitet života starijih u Srbiji i da se osigura poštovanje osnovnih ljudskih prava ljudi starije dobi.

Opširnije na linku: Uvod u starenje i ljudska prava starijih