„Ljudi su najveće bogatstvo jedne zemlje.“  Koliko je bogata Crna Gora?

Nacionalni izvještaj izradio je tim domaćih autora koje je predvodila gospođa Božena Jelušić. Tim je dobio savjetodavnu podršku međunardonih eksperata, tima CEED Montenegro koji je sproveo opsežno kvantitativno i kvalitativno istraživanje i analizu, smjernice savjetodavnog odbora za Nacionalni izvještaj o razvoju po mjeri čovjeka.

Opširnije na linku:  UNDP Nacionalni izvještaj 2013.