NVU Naše doba i ADP ZID  otpočeli su blisku saradnju najprije kroz projekat “Digitalno gumno”, a zatim osnivanjem Centra za aktivno starenje. U stvaranju Plana  aktivnosti u Centru učestvovali smo obostranim predlaganjem tema i koordinacijom aktivnosti. Među mnogobrojnim predloženim  temama našao se i podkast.

Prvi podkast, kojeg  je  koordinirala Milena Andrijašević, na temu Centar za aktivno starenje, snimljen je u studiju ZID-a sa učesnicima Ljiljom Krstić i Rajkom Mićkovićem. Pošto se pojedini članovi Centra prvi put srijeću sa takvom vrstom aktivnosti, smatrali smo da je potrebno više proba prije snimanja. Sa jedne od proba je i priložena fotografija.

Milena Andrijašević

foto: Centar za aktivno starenje