Naša svestrana članica Đina Markuš održala je 24. novembra 2023. još jednu radionicu u Centru za aktivno starenje, ovaj put na temu “Sedam vrsta inteligencije”. To su jezička, logičko-matemetička, muzička, kinestetička, vizuelno-prostorna, intra- i inter-personalna inteligencija. Saznali smo da novija istraživanja pominju još neke vrste. Pojedinci imaju višestruku inteligenciju, svako u određenom omjeru različitih vrsta. Na temelju odgovarajućeg upitnika učesnici su provjerili koliko im je zastupljena koja vrsta inteligencije.

Zanimljiva tema privukla je i nove, mlađe učesnike. Oni su saznali za radionicu preko društvenih mreža, gdje Centar redovno najavljuje međugeneracijske aktivnosti.