Članice Našeg doba koje su vodile radionice sa djecom u okviru projekta Bake i deke za aktivni razvoj učestvovale su 22. septembra na Danu sunca, manifestaciji posvećenoj djeci i roditeljstvu uopšte. Sa mladim roditeljima i aktivistima Udruženja Roditelji razgovarale su o roditeljstvu nekad i sad te o razlikama i uslovima odrastanja starijih i današnjih generacija.

Učešće Našeg doba na Danu sunca predstavlja završni segment projekta Bake i deke za aktivni razvoj. On je realizovan u okviru Inicijative za socijalnu inkluziju starijih, regionalnog projekta koji u Crnoj Gori vodi Cveni krst, a finansiran je iz evropskih fondova.

foto: Dan sunca 2018

18 09 22 Dan sunca