Tokom oktobra 2023. održavaju se Dani obrazovanja i učenja odraslih, ove godine 22. put.
Početna manifestacija, 2. oktobra bio je okrugli sto “Priprema za penzionisanje i život u trećem dobu”, u organizaciji JU Centar za stručno obrazovanje.
U okviru Dana obrazovanja i učenja odraslih planirano je dvadesetak događaja – konferencija, prezentacija, seminara.

članak u cjelosti: 

https://www.gov.me/clanak/svecano-otvorena-manifestacija-xxii-dani-obrazovanja-i-ucenja-odraslih