Ususret Danu starijih (1. oktobar), okupili smo se 27. septembra 2023. na radionici “Na nasilje se ne žmuri”. Naša članica Prof. dr Vesna Ratković govorila je o globalnom problemu nasilja i o rodno zasnovanom nasilju kod nas.
Učesnici su upoznati sa mogućnostima prijavljivanja nasilja i načinom postupanja državnih organa, koje obavezuju međunarodni standardi o zabrani diskriminacije. Posebno je korisna bila informacija o mogućnosti za besplatnu pravnu pomoć.