Crveni krst Crne Gore je 28. oktobra 2022. predstavio rezultate istraživanja “Zastupljenost diskriminacije starije populacije i percepcija starenja u Crnoj Gori“. U istraživanju je učestvovalo oko 600 građana svih životnih dobi kroz anketu i šezdesetak starijih građana u šest gradova kroz razgovor u fokus-grupama sa istraživačem Jelenom Šofranac. Fokus-grupu u Podgorici činili su članovi NVU Naše doba. Konstatovano je da pripadnicima ove ranjive kategorije društva uglavnom nijesu poznata prava koja imaju i mehanizmi za zaštitu tih prava.
Članak u cjelosti: Crveni krst Crne Gore