Pred kraj kursa osnovne kompjuterske pismenosti i polaznici treće grupe naučili su da koriste elektronsku poštu. Kako bi primijenili naučeno, svako je na adresu Našeg doba poslao kratku ocjenu kursa. Ovo su njihovi utisci:

 

Milena Andrijašević:

1. Kurs je dobro došao da starije osobe uz pomoć stručnog lica ovladaju osnovama rada na komputeru i to bez novčane nadoknade.

2. Neki polaznici teško usvajaju novo znanje i nespretni su u odabiru odgovarajucijh tipki.

3. Učiteljica ulaže veliko strpljenje, ponavlja objašnjenja više puta, obilazi svakog i pomaže neposredno na svaki
zahtjev, ali pojedini polaznicii su neskromni u zahtjevima i netolerantni prema drugima u grupi.

Predlažem da se obuka nastavi.

Mira Adžić:

Ništa nijesam znala o računarima. Sada znam osnovne stvari – kako se uključuje kompjuter, šta je klik, enter, delete, velika slova itd. Naučila sam kako se šalje mejl i još ponešto. Hvala.

Vasilija Kankaraš:

Utisci su pozitivni, samo da kurs traje duže kako bih malo više naučila.

Rajko Mićković:

Ova obuka učinila me mnogo pismenijim nego što sam bio. Hvala organizatoru, a posebna zahvalnost našoj profesorici Damiri Kalač jer je njen način izlaganja djelovao na nas kao upijač.

Stanko Dabanović:

Damira dobro objašnjava za naše doba. Odlično je predavanje na kursu. Treba mnogo više učiti, ići na dopunske časove.

Dragan Milošević:

Mislim da je kurs bio vrlo zanimljiv, mnogo mi je drago što sam bio učesnik. Moram se osvrnuti na predavača – Damiru. Bila  je vrlo uvjerljiva i mnogo se trudila da nam što bolje objasni i zainteresuje nas da zavolimo što više kompjutere.

Zorka Đuranović:

Želim da se zahvalim za kurs. Veoma  sam zadovoljna. Damira veoma stručno vodi nastavu. Istina mi bi morali da vježbamo kod kuće  takođe. Hvala na organizaciji.

Radoslav Popadić:

Smatram da je organizacija kursa i obuka uspješno izvedena.

Radoje Pajović:

Kada sam došao na ovaj kurs bio sam tabula raza. Sada mi se otvorio svijet. Oduševljen sam i nastavnicom. Ja sam pedagog po obrazovanju, ali mi se čini da je ona pravi pedagog jer fenomenalno objašnjava.

Tomislav Sušić:

Podrumske prostorije Udruženja penzionera Podgorica su neuslovne, jer su memljive i hladne. Časovi su bili sadržajni. Zadovoljan sam znanjem koje sam stekao. Moja sugestija je da treba na kraju kursa organizovati test. Hvala.