Podgorički savez “Sport za sve” će za učesnike Ski festa – Jahorina 2018 organizovati prevoz na relaciji Podgorica – Jahorina – Podgorica.

Neophodno je da se do 26.02.2018. izvrši prijava i uplata na ž.r. Podgoričkog saveza “Sport za sve” – 550-2724-59.

Cijena prevoza po učesniku je 20 eura.

Informacije na tel: 067/132 662.

U prilogu je flajer manifestacije  Ski fest Jahorina 2018 /Podgorica na snijegu
Izvor: PODGORIčKI SAVEZ SPORT ZA SVE