Prvi broj časopisa “Portun“ objavio je članak o NVU Naše doba.

“Portun“ je prvi tzv. street magazin u Crnoj Gori, a napravili su ga mladi ljudi koji su više od tri godine nezaposleni i prošli su psiho-socijalne radionice za povećanje sposobnosti koje će im pomoći da pronađu zaposlenje.
Radionice i časopis realizovani su u okviru projekta Regionalna platforma organizacija civilnog društva za zagovaranje socijalnih inovacija u oblasti zapošljavanja mladih koji su u riziku od socijalnog isključenja. Projekat je finansiran iz fondova EU.

17 10 PORTUN 1 B

17 10 Portun 2

17 10 Portun 3

Izvor: Časopis Portun