Bilten donosi informaciju o četvrtoj Ministarskoj konferenciji o starenju koja će se održati u septembru 2017. godine u Lisabonu. U toku je rad na evaluaciji sprovođenja Regionalne strategije implementacije Madridskog internacionalnog plana akcije o starenju. Evaluacija predstavlja pripremu za Konferenciju.

Kao primjer dobre prakse predstavljen je projekat Aktivni 80+godina, koji realizuje Austrijski Crveni krst.

O tome kako se poštuju ljudska prava starijih osoba govori Izvještaj nezavisnog eksperta za ljudska prava starijih koji je podnesen na sjednici Savjeta za ljudska prava Ujedinjenih nacija u Ženevi septembra 2016.

Među aktivnostima realizovanim u projektu Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba (TASIOP) ističe se studijska posjeta Sloveniji, koja je detaljno prikazana. Navode se i vebsajtovi pokrenuti u zemljama – članicama Mreže.

Predstavljene su i aktivnosti organizacija – partnera u projektu TASIOP, a jedna od njih je i projekat Našeg doba – vebsajt www.nasedoba.me

bilten – 3