Danas je održan sastanak u Ministarstvu rada i socijalnog staranja sa kolegama iz Austrije.

Predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja su predstavili svoje oblasti rada, upoznali austrijske kolege sa trenutnim izazovima Crne Gore u oblasti socijalne politike u okviru pregovora sa Evropskom unijom.

Na sastanku su identifikovana moguća polja saradnje i to u oblasti zapošljavanja, socijalne sigurnosti, dugoročne njege starih lica, socijalnih usluga, penzija kao i o načinima na koji bi saradnja mogla da bude ostvarena.

Kolege iz Australije su pozvale predstavnike Ministarstva rada i socijalnog staranja da uzvrate posjetu u septembru mjesecu kada će se održati i Konferencija pod nazivom „Mostovi u politici socijalnog staranja u Istočnoj Evropi“.

 

Izvor i foto: Ministarstvo rada i socijalnog staranja