Saradnja sa Asocijacijom za demokratski prosperitet ZID traje od 2017. godine. Od tada je NVU Naše doba učestvovalo zajedno s mladim članovima ZID-a u nekoliko volonterskih aktivnosti.  Zajedništvo i prijateljstvo između naših generacija još više se razvilo kroz projekat Digitalno gumno. Od spretnih i strpljivih instruktora naučili smo da koristimo više aplikacija na mobilnom telefonu. Istovremeno, oni su, kao iskusni građanski aktivisti, prepoznali potrebe i potencijale naše generacije. Tako smo saradnju nastavili u pripremama za pokretanje Centra za aktivno starenje.
U nekoliko susreta razvili smo ideje za konkretne sadržaje koje će nudii Centar. Aktivniji stariji građani moći će da se uključe u grupe za rekreaciju i za održavanje mentalnih vještina te da vode kreativne i edukativne radionice za sve generacije. Takođe je planirano da pomažu onima koji su pasivniji i društveno izolovani,
Više o projektu:
https://www.zid.org.me
foto: ADP ZID