Udružili smo se 2012. godine da svoje i živote vršnjaka učinimo ispunjenijim, smislenijim, korisnijim, zdravijim, zabavnijim…
U skladu sa mogućnostima, svjesni da i sasvim malo jeste značajno i važno vjerujemo da smo doprinijeli rastu nivoa kulture starenja.
Šta je to što smo radili?
– Informatičko opismenjavanje starijih
(rad na računaru, korištenje aplikacija na mobilnom telefonu)
– Međugeneracijski kontakti
(radionice sa djecom, pomoć u učenju, likovno stvaralaštvo sa slabovidim srednjoškolcima)
– Posjete domovima i dnevnim boravcima za starije
– Pomoć i druženje sa starijim sugrađanima koji žive sami, a korisnici su socijalne pomoći
– Radionice u Klubu starijih pri Crvenom krstu
– Predavanja o zdravlju i o pravima sa temama posebno važnim za starije
– Ekološke akcije na Gorici i uređenje Mediteranskog vrta (dio širokog pokreta ljubitelja Gorice)
– Volonterske radne akcije
– Rekreacija i sportske aktivnosti
– Kreiranje sajta nasedoba.me sa korisnim informacijama za starije 
– Učešće na skupovima i u istraživanjima vezano za pitanja starijih

Sve aktivnosti otvorile su put za obostrano važna prijateljstva i saradnju.

Vjerujući da će kroz narednih 10 godina naše udruženje biti brojnije, motivisanije, maštovitije i vrednije SREĆNA NAM PRVA DECENIJA!