NVU ”Naše doba“sa partnerskim ustanovama JU Centar za stručno obrazovanje i Sekretarijat za socijalno staranje Glavnog grada, započinje realizaciju projekta “Vještine za naše doba”, koji su podržali Crveni krst i evropski fondovi u okviru regionalnog programa ”Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID 19 i budućih katastrofa”.

Cilj projekta je da podstakne nadležne institucije i lokalne samouprave da, ponudom edukativnih aktivnosti, unapređuju kvalitet života starijih ljudi. U sklopu projekta planirane su i  radionice kojima se osnažuju starije osobe da se uspješnije suočavaju sa kriznim životnim situacijama, prevazilaze ih  i čuvaju mentalno zdravlje.

U početnoj fazi realizacije projekta održan je  5. decembra 2022. sastanak sa predstavnicimjmjesnih udruženja Glavnog grada, na kojem je predstavljen projekat i ukazano na značaj aktivnog starenja. Aktivnosti projekta usmjerenesu  i na  uspostavljanje bliže saradnje  sa ključnim i institucijama i organizacijama koje  mogu doprinijeti uspješnoj realizaciji projekta.

foto: Centar za stručno obrazovanje